↑ Terug naar Lid worden?

Contributiegelden

Hoeveel kost het lidmaatschap voor u?

Op deze pagina staat beschreven welke kosten er zijn voor een lidmaatschap bij de voetbalvereniging Poolster en in welke termijnen dit voldaan kan worden. U kunt er voor kiezen om de kosten per maand, kwartaal, per half jaar of per jaar te voldoen. U dient de contributie vooraf te voldoen.

Groep Leeftijd Jaarbedrag* Per maand
Senioren 19 jaar en ouder € 174,- € 14,50
Junioren 13 t/m 18 jaar € 105,- € 8,75
Pupillen 6 t/m 12 jaar € 69,- € 5,75

 

* Getoonde bedragen zijn per seizoen conform de ALV.
Naast de contributie hanteert de v.v. Poolster een kledingfonds. Vanuit dit fonds kan de vereniging putten om tenues waar nodig aan te vullen en te vervangen. Het tarief voor dit kledingfonds is:

 

Spelend Seniorlid         € 12,00 per seizoen  = € 1,00 per mnd.

Jeugdlid                      €   6,00 per seizoen  = € 0,50 per mnd.

 

 

Met ingang van 01 januari 2016 vragen wij u het bedrag aan contributie en kledingfonds vooraf te voldoen.
Per maand vooraf  ( u dient dit zelf via internetbankieren te regelen ) of het gehele, kwartaal, (half)jaar vooraf.

Gezins-staffel

Uit sociaal oogpunt heeft het bestuur aan de leden een staffel voor grotere gezinnen voorgelegd, welke tijdens de algemene ledenvergadering is aangenomen. Onderstaand de percentages waarmee gerekend wordt per 01-01-2009. Let wel, de ‘korting’ is alleen van toepassing op jeugdspelers, dus tot 18 jaar !! 1e (en oudste) kind betaald 100% ; het 2e kind betaald 100% ; het 3e kind betaald 75% ; het 4e kind betaald 50% ; het 5e kind betaald 25% en 6e kind (e.v.) betaald niets meer.

Bij achterstallige betaling van de contributie of bij het geheel niet betalen van de contributie kan het bestuur van de voetbalvereniging Poolster maatregelen treffen als het uitsluiten van spelers voor wedstrijden en trainingen van Poolster of zelfs het royeren van het lid, ook bij de KNVB. Tevens behoudt het bestuur zich het recht voor om extra administratiekosten in rekening te brengen wanneer herhaaldelijk niet aan betaling van contributie wordt voldaan.

Rekeningnummer v.v. Poolster

Indien u betalingen verricht aan voetbalvereniging Poolster, bijvoorbeeld contributie lidmaatschap of donateursgelden, kunt u dit doen op IBAN : NL31SNSB0904002837 t.n.v. Poolster. Het is gewenst een korte omschrijving (naam speler) van de overboeking hierbij te vermelden. Onze hartelijke dank.

Donateur worden?

De inkomsten van de vereniging bestaan voor een groot deel uit contributie-inkomsten. Daarnaast worden we ook gesteund door donateurs uit Spijk, Bierum, Losdorp en zelfs daarbuiten. De laatste jaren neemt het aantal donateurs echter af. Dit komt met name door een natuurlijk verloop. Voor ons als vereniging is het natuurlijk erg belangrijk om het aantal donateurs minimaal in stand te houden, maar liever nog uit te breiden. Niet alleen om financiële redenen. Het is immers ook zo, dat hoe meer mensen donateur zijn en daardoor verbonden met de club, hoe meer er over de club wordt gepraat en hoe meer de vereniging ook leeft.

Wij willen u daarom van harte uitnodigen om donateur te worden van onze voetbalvereniging.
U bent al donateur van onze vereniging vanaf € 10,00 per seizoen. Met dit bedrag ondersteunt u onze vereniging en krijgt u toegang tot diverse activiteiten van onze vereniging zoals het bezoeken van de thuiswedstrijden van het 1e elftal van VV POOLSTER.

Graag tot ziens als donateur van onze vereniging !