Terug naar Lid worden?

Aanmelden

Alvorens u in te schrijven dient u zich het volgende te realiseren: indien u in de laatste 5 jaren lid bent geweest van een andere voetbalvereniging treedt de overschrijvingsprocedure in werking.

 

Spelerspas

Personen van 10 jaar of ouder dienen samen met dit aanmeldformulier een pasfoto in te leveren. (pasfoto conform geldende maatstaven Nederlandse overheden)

 

Betaling

Betalingen geschieden uitsluitend via een machtiging. U wordt verzocht om de contributiebetaling automatisch over te maken naar (bank)rekeningnummer 90.40.02.837 t.n.v. v.v. Poolster te Spijk. Vermeld daarbij voor welk(e) persoon/personen u de contributie afdraagt.

U dient zelf de automatische betaling via uw bankinstelling te starten, te wijzigen bij aanpassing contributietarieven of wanneer speler(s) in een andere categorie komt. (bijv. van pupil naar junior). U kunt hierbij een keuze maken uit betaling per maand, kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks. Wij willen u verzoeken de contributie vooraf te voldoen. Bij opzegging lidmaatschap bent u ook zelf verantwoordelijk om de betalingen stop te zetten, met inachtneming van onderstaande.

Het lidmaatschap loopt van verenigingsjaar tot verenigingsjaar, te weten 1 juli t/m 30 juni. Men is verplicht over deze periode contributie te betalen, ook indien het lidmaatschap gedurende het seizoen wordt opgezegd. Opzegging(en) van lidmaatschap voor het nieuwe seizoen dien(en) te geschieden voor 30 juni en uitsluitend bij de secretaris van de vereniging.

 

Via onderstaande link kunt u het Lidmaatschap-Aanmeldingsformulier uitprinten en opsturen naar:

Secretaris
Peter. M. Kooistra
Hoofdweg Zuid 13 te Spijk

>> Klik hier en print het Lidmaatschap-Aanmeldingsformulier uit <<