Terug naar Vereniging

Commissies

Binnen de v.v. Poolster wordt gewerkt met commissies. Iedere commissie is verantwoordelijk voor de eigen portefeuille. Namens het bestuur is elke commissie voorzien van een bestuurslid. Het desbetreffende bestuurslid verzorgt de communicatie tussen bestuur en commissie.
Binnen de v.v. Poolster zijn de volgende commissies actief:

Technische commissie.
Jeugdcommissie.
Sponsorcommissie.
Kantinecommissie
Activiteitencommissie.
Multimediacommissie.

Activiteitencommissie

Zoals vele verenigingen kent ook v.v. Poolster een activiteitencommissie. Het doel van de activiteitencommissie is het versterken van de binding met en tussen de leden van onze vereniging. De commissie hoopt op deze manier de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te bevorderen en de goede sfeer binnen de verenging te stimuleren. Deze doelstellingen …

Jeugdcommissie

De commissie bestaat uit de volgende leden :   Jeugdcoordinator: Kor West   06-18883381 Jeugdcommisielid: Henk Koerts 06-13750765              

Kantinecommissie

De kantinecommissie van v.v. Poolster heeft als taak de sportkantine goed te laten functioneren. Dit behelst onder andere het inroosteren van de kantinevrijwilligers (een belangrijke groep vrijwilligers, die een grote bijdrage levert aan de bezetting). Daarnaast zijn er de nodige activiteiten, waarbij de kantine ook open is en er dus ook bezetting moet zijn. Tevens is …

Multimediacommissie

Om alle leden en belangstellenden zo goed en frequent mogelijk te kunnen bereiken heeft v.v. Poolster een Multimedia commissie. Het doel van deze commissie is om zo frequent en snel mogelijk de leden van de verenigingen te kunnen bereiken. Om de leden te kunnen bereiken maakt de commissie gebruik van meerdere kanalen dan alleen de …

Sponsorcommissie

Sponsoring is essentieel voor het voortbestaan van de v.v. Poolster en vormt daarom een belangrijk onderdeel van de organisatie van de vereniging. Om deze activiteit goed te kunnen borgen, bewaken en controleren is het van groot belang een gestructureerde aanpak te hanteren om een optimaal resultaat te behalen. Niet alleen voor de club, maar zeer …

Technische commissie

Doelstelling Technische commissie: 1. Het voetbaltechnische, tactische, mentale en conditionele aspect van de diverse elftallen  vergroten en borgen. 2. Een betere aansluiting van de diverse elftallen te bewerkstelligen; Een coördinatie/communicatie na te streven tussen de diverse trainers, spelers, bestuur en jeugdbestuur; De continuïteit en uniformiteit in de werkwijze c.q. de organisatie op met name technisch …