Terug naar Commissies

Kantinecommissie

De kantinecommissie van v.v. Poolster heeft als taak de sportkantine goed te laten functioneren. Dit behelst onder andere het inroosteren van de kantinevrijwilligers (een belangrijke groep vrijwilligers, die een grote bijdrage levert aan de bezetting).
Daarnaast zijn er de nodige activiteiten, waarbij de kantine ook open is en er dus ook bezetting moet zijn. Tevens is de kantinecommissie verantwoordelijk voor de sfeer in de kantine en de begeleiding van de kantine vrijwilligers.

Verder hoort ook tot de taken: de bevoorrading, het maken van afspraken met leveranciers en het beheer van apparatuur, in nauwe samenwerking met de onderhoudscommissie.