Terug naar Commissies

Technische commissie

Doelstelling Technische commissie:

1. Het voetbaltechnische, tactische, mentale en conditionele aspect van de diverse elftallen  vergroten en borgen.

2. Een betere aansluiting van de diverse elftallen te bewerkstelligen; Een coördinatie/communicatie na te streven tussen de diverse trainers, spelers, bestuur en jeugdbestuur; De continuïteit en uniformiteit in de werkwijze c.q. de organisatie op met name technisch vlak van de vereniging te handhaven c.q. te verbeteren.

3. Een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren.

(momenteel wordt hard gewerkt aan de invulling van de technische commissie)