Category: Club van € 20

Vrijwilligers-, sponsoren- & Club van €20-avond

Afgelopen woensdag 21 november organiseerde onze vereniging een gecombineerde vrijwilligers-, sponsor- en club van €20 avond. Met name de sponsoren opkomst stemde tot tevredenheid. Plm. 70 mensen waren totaal aanwezig . Als spreker was uitgenodigd betaald voetbalscheidsrechter Siemen Mulder. Hij vulde de avond prima met een door een ieder gewaardeerd quizavond.De eens op een anders …

Continue reading

Doelstelling Club van €20 krijgt vorm

De doelstelling voor de Club van €20 is dit keer ; de realisatie van een grote televisie in de kantine, met in het verlengde daarvan een kleiner scherm in bestuurskamer en in de hal van de kleedkamers. De afgelopen maanden zijn commissieleden druk bezig geweest met het uitzoeken van alle  mogelijkheden op allerlei gebieden. Diverse …

Continue reading

Club van € 20

Wat is het ? De Club van Twintig bestaat uit een groep mensen die jaarlijks € 20,= storten als een sponsorbijdrage voor v.v. Poolster. Hiermee wordt, buiten de begroting van de club om, getracht een vooraf gekozen doelstelling te realiseren. Voor wie ? De Club van Twintig is bedoeld voor alle personen (particulieren) die Poolster een warm hart wil toedragen. Het …

Continue reading

Nieuws van de “Club van 20”

Beste deelnemers, leden en bezoekers van de site van v.v. Poolster, Vanaf het begin van seizoen 2014-2015 bestaat de commissie van de “Club van 20” uit drie leden te weten:    – Nico Stoppels, speler van Poolster 3 – Jan Frank Datema, speler van Poolster 3 en leider van F2 – Erwin Bos, speler van Poolster …

Continue reading

Gift kaart- en sjoelclub aan Club van €20

Namens de kaart- en sjoelclub van de v.v. Poolster overhandigde mede organisator Gerhard Olinga kortgeleden een bedrag van € 240,00 aan de “Club van 20”. Het afgelopen seizoen werden regelmatig in de voetbalkantine door zo’n 20 kaarters en ongeveer 8 sjoelliefhebbers op een gezellige en sportieve manier om de punten gestreden. Als blijk van waardering …

Continue reading

Overhandiging digitaal scorebord

Zaterdag was het dan zover ; de in gebruikname  / opening van het nieuwe digitale scorebord. Het is financieel mogelijk gemaakt door een aantal personen en bedrijven die geld bijeen hebben gebracht. De club van € 20,–, en 4 sponsoren te weten ; Autobedrijf Ter veer, Klussen bedrijf Siemon Timmers, Coop Supermarkt Buist en Continental …

Continue reading