Ontwikkeltraject v.v. Poolster

De vereniging Poolster bevindt zich momenteel volop in ontwikkeling. De accommodatie is met het oog op het kunstgrasveld vernieuwd en ook zijn er gesprekken met de gemeente over verdere vernieuwing van ons sportpark. Naast deze factoren, zien wij ook ontwikkelingen in de maatschappij. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en het verenigingsleven kent zoals altijd genoeg uitdagingen. Naast deze ontwikkelingen zien wij ook dat verenigingen in de nabije omgeving het moeilijk hebben. Wij als vereniging zijn daarom van mening dat er voor de komende jaren een duurzaam en consistent beleid geborgd kan worden. Dit met het oog op ook het voortbestaan van onze vereniging. Hierbij krijgt het bestuur hulp van de KNVB. Met behulp van een ontwikkelingstraject wordt het beleid opnieuw in kaart gebracht en wordt gekeken welke interventies een positieve vibe teweeg kunnen brengen binnen onze vereniging. Dit met als doel het beleid en hiermee de vereniging op een duurzame manier te kunnen borgen. Dit spitst zich onder andere toe op het vrijwilligersbeleid, het besturen van een vereniging en het borgen van ons beleid.

Mocht u vragen hebben over dit traject dan kunt u hiervoor één van onze bestuursleden benaderen.

Volg en like ons: