Overgang secretariaat

Zoals u waarschijnlijk weet is Peter Kooistra tijdens de Algemene Ledenvergadering 2014 door de leden gekozen als nieuwe secretaris van de vereniging. Afgesproken werd met de aftredende secretaris, André van Gennip, om tot het eind van het huidige seizoen in functie te blijven om Peter langzaam in te werken en te ondersteunen waar nodig. Na de verenigingsdag op 20 juni houdt André het na 13 jaar als secretaris voor gezien en neemt Peter formeel het stokje over. Hij is dan uw aanspreekpunt aangaande secretariële zaken en uiteraard als lid van het dagelijks bestuur aan te spreken op alles wat met de club te maken heeft. André blijft binnen de vereniging wel actief, onder andere binnen de activiteiten- en sponsorcommissie maar ook met betrekking tot materialen, kleding, merchandising en de website zal hij het aanspreekpunt blijven.

Volg en like ons: