Van het bestuur

Beste leden en ouders/verzorgers,

Op maandag 7 december heeft de 1e bestuursvergadering plaatsgevonden in de huidige samenstelling van bestuur: Edward Stulp als voorzitter, Ingrid Stoppels als secretaris, Klaas Kooistra als bestuurslid (namens de)
seniorcommissie en sponsorcommissie en Tina Vegter als bestuurslid (namens de) kantinecommissie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 november zijn Tina en Ingrid gekozen tot bestuurslid. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering is er onder andere gesproken over jaarafrekening van 2017/2018. Er is een positief resultaat bereikt van € 1300,00.

Het bestuur is verheugd mee te mogen delen dat het contract van hooftrainer Jaap Danhof met een jaar is verlengd.

Na de pauze heeft het bestuur de visie gedeeld met de aanwezige leden voor de komende jaren. Er is veel aandacht geweest voor de plannen voor het realiseren van een sporthal met een open constructie i.p.v. een traditionele gymnastiekzaal. Mochten de plannen doorgaan dan is zaalvoetbal een optie voor vv Poolster. Een geweldige kans voor onze vereniging.

Op 7 december is het besluit genomen om na elke bestuursvergadering een samenvatting te maken en deze te delen met u als lid, ouder/verzorger. Communicatie binnen een vereniging is het belangrijkste thema maar tegelijkertijd ook het lastigste. Het bestuur probeert op deze manier een invulling te geven aan communicatie. Uiteraard wordt u van harte uitgenodigd om vragen, opmerkingen etc. aan te geven bij de bestuursleden of via het e-mailadres: secretarispoolster@gmail.com

Er is gesproken over de KNVB pupillen/jeugdtrainer opleiding. Leden vanaf 15 jaar en ouders kunnen op kosten van Poolster een 5-daagse training volgen om er achter te komen of het trainersvak iets voor hen is. Binnenkort ontvangen de jeugdleden onder de 15 een briefje op de training, voor u als ouder. Het doel is dat de opleiding pupillen/jeugdtrainer door Poolster georganiseerd wordt. Dit kan samen met verenigingen uit de buurt plaats gaan vinden. Oriënterende gesprekken hiervoor zijn nu gaande.

Sinds 25 mei ’18 is de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) van kracht. Dat heeft ook gevolgen voor het plaatsen van foto’s op de website. Poolster gaat de afspraak hanteren dat leden of ouders/verzorgers actief aangeven dat zij niet willen dat er foto’s gepubliceerd worden van henzelf of van hun kind. U kunt hierover binnenkort meer informatie over verwachten. Poolster publiceert alleen foto’s op de website en niet op facebook of andere sociale media.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) is er aangegeven dat in januari 2019 een Buitengewone ALV wordt gehouden. Er wordt door de gemeente gewerkt aan een businessplan voor de binnensport. Dit proces levert echter vertraging op waardoor de Buitengewone ALV wellicht verschoven gaat worden. Zodra hierover meer informatie bekend is hoort u van ons.

Tijdens de jaarwisseling is de voetbalkantine geopend vanaf 00.30 uur. De commissie Oud en Nieuw nodigt inwoners van Spijk en omgeving van harte uit om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

Het bestuur wenst u hele fijne feestdagen en een sportief maar bovenal gezond 2019!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

Volg en like ons: